Central Log Management: snel en eenvoudig inzicht in uw IT-infrastructuur

18 mei 2021
Intermax redactie

Digitalisering zorgt ervoor dat de IT-infrastructuur van uw zorginstelling gestaag doorgroeit en uit steeds meer verschillende componenten bestaat. Die componenten bevatten elk ook weer hun eigen data. Het kost veel tijd en specifieke kennis om bijvoorbeeld logdata uit al deze componenten te verzamelen en vervolgens - nog belangrijker – juist te kunnen interpreteren. Central Log Management kan hierbij uitkomst bieden.

Central Log Management geeft u via overzichtelijke dashboards snel en eenvoudig inzicht in allerlei bewegingen in de aangesloten logbronnen die uw zorgprocessen ondersteunen. Dit inzicht kan u helpen bij het beantwoorden van allerlei vragen: is het zorgproces onder controle, of moet er wellicht bijgestuurd worden? Loopt uw zorginstelling risico’s die wellicht de continuïteit van het zorgproces kunnen beïnvloeden? En hoe verhoudt informatie over het ene zorgproces zich tot informatie over het andere zorgproces?

Dennis de Hoog, service manager bij Intermax: “We zien allemaal dat de wereld om ons heen meer en meer datagedreven wordt, en dat organisaties daardoor ook steeds meer datagedreven gaan werken. Deze toename in data - en ook de toename van systemen en netwerkcomponenten die data bevatten - zorgt ervoor dat veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen en behouden van inzicht over wat er binnen in hun IT-infrastructuur plaatsvindt. Tegelijkertijd groeit het besef dat het tijdig signaleren van afwijkingen en onregelmatigheden binnen de IT-infrastructuur essentieel is voor de continuïteit van een zorgproces. Ook vanuit compliance-eisen kan het nuttig zijn om snel inzicht te hebben in bepaalde logbestanden, om de impact te kunnen bepalen van eventuele afwijkingen en aan te tonen dat uw zorginstelling het zorgproces onder controle heeft. Om dit te realiseren is veel kennis en kunde nodig, die vervolgens ook moet worden bijgehouden.”

De waarde van logging
Het verzamelen van informatie uit logbestanden - ook wel logging genoemd - is een mooi startpunt voor het verkrijgen van inzicht in uw IT-infrastructuur. Door het verzamelen van deze informatie kunnen bewegingen in de IT-infrastructuur worden vastgelegd. Logbestanden zijn echter in groten getale aanwezig binnen de vele systemen en netwerkcomponenten. Bovendien geven relatief weinig logbestanden echt belangrijke inzichten en zijn deze niet snel doorzoekbaar - vergelijk het met het zoeken naar de welbekende speld in de hooiberg. Het is daarom belangrijk om juist die informatie te verzamelen die relevant is voor het zorgproces, een specifieke applicatie of een bepaalde compliance-norm. Central Log Management biedt hier uitkomst en kent de volgende invulling:

  • Deze dienst start met het verzamelen van logbestanden vanuit verschillende componenten van uw IT-infrastructuur, waaronder endpoint- en mail-securityoplossingen, Active Directory, firewalls en andere netwerkcomponenten. Elk van deze componenten levert bestanden op een andere wijze aan.
  • Vervolgens is het van belang dat deze bestanden worden omgezet naar informatie in een makkelijk te begrijpen format. Dit zorgt ervoor dat alle logbestanden gestructureerd en op uniforme wijze worden weergegeven. Intermax beschikt inmiddels over een ruime bibliotheek aan log collectors voor veel voorkomende bronnen en standaard-formats. U hoeft hier dus zelf geen tijd meer aan te besteden.
  • Alle verzamelde informatie is te raadplegen via een centrale web interface, waar u eenvoudig en snel toegang krijgt tot relevante data en deze correleert met behulp van dashboards. De interface helpt u sneller data te interpreteren en te analyseren, zodat u direct actie kunt ondernemen wanneer dat nodig is. Vervolgens kunt u deze informatie gebruiken in de context van de processen in uw zorginstelling.

De Hoog: “Om het maximale rendement uit deze dienst te halen, is het belangrijk om goed te bedenken welke informatie essentieel is voor het betreffende zorgproces, en welke risico’s afgedekt moeten worden. Daarnaast is het verstandig om vooraf te bedenken hoe de dienst goed uitgelijnd blijft op allerlei veranderende omstandigheden, zowel van binnen de zorginstelling als daarbuiten. Betrek hier indien nodig externe expertise bij.”

Toekomstbestendige dienst
Central Log Management is op zich geen nieuwe dienst. De Hoog: "Er is een wildgroei aan oplossingen op dit gebied. Deze zijn echter vaak gebaseerd op klassieke methodes en toepassingen en kunnen de huidige ontwikkelingen - denk aan die groeiende hoeveelheid data en de alsmaar groeiende IT-infrastructuur van veel zorginstellingen - vaak niet bijbenen. Daarom gebruiken wij bij Intermax de bewezen technologie van Elasticsearch en Kibana. Ons platform leent zich zeer goed voor het doorzoeken en analyseren van grote hoeveelheden data en is daarnaast ook zeer schaalbaar. Hierdoor kan elk datavolume en vrijwel elk datatype worden ondersteund. U houdt zelf in de hand hoeveel logbestanden u wilt opslaan en welke logbronnen u aansluit. Zo kunt u uw volledige aandacht richten op de analyse van de voor u relevante informatie. Ook toont u hiermee - intern of bijvoorbeeld aan externe toezichthouders – veel makkelijker aan dat u weet wat er gebeurt binnen uw IT-infrastructuur."

Veilig
De vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens staan daarnaast bij Intermax altijd voorop. De Hoog: "Bij Intermax zijn zorginstellingen ervan verzekerd dat alle data 100% veilig in Nederland staat en blijft, in de Intermax datacenters. Daarnaast zijn alle gegevens 24/7 toegankelijk, in een centrale en overzichtelijke web interface."

Over Central Log Management

  • Snel en efficiënt inzicht in uw logbestanden, ongeacht het type of de hoeveelheid.
  • De in-house ontwikkelde dashboards en zoekinterface maken het mogelijk om snel en real-time logbestanden te doorzoeken.
  • Een intuïtieve zoekfunctie, die geen specifieke kennis of expertise vereist.
  • Eenvoudig en centraal meerdere databronnen doorzoeken met één enkele zoekopdracht.
  • Gecentraliseerde en veilige logopslag in de Nederlandse datacenters van Intermax.
  • Een flexibele en schaalbare cloud-native infrastructuur.
  • Geen investering vooraf. U betaalt voor de gebruikte opslag.