Substantiële subsidie voor Practoraat Cloud Engineering

20 oktober 2017
Intermax redactie

Het Techniek College Rotterdam (TCR), een samenwerking van Albeda en Zadkine, krijgt een nieuwe subsidie voor een Practoraat Cloud Engineering. Intermax heeft het TCR ondersteund met de aanvraag voor deze subsidie en denkt nu mee over de verdere invulling van de opleiding en het practoraat. De subsidie komt van het Regionaal Investeringsfonds mbo, dat op deze manier mbo-studenten beter wil voorbereiden op de arbeidsmarkt door hen tijdens hun studie al te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Het TCR wil met deze nieuwe opleiding een betere aansluiting creëren met de eisen en wensen van de betrokken bedrijven.

Ludo Baauw, algemeen directeur Intermax: “Doordat de ontwikkelingen binnen onze branche zo razendsnel gaan, is de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt groot. Er ligt een belangrijke rol voor het bedrijfsleven om daar iets aan te doen, en die handschoen pakken we bij Intermax graag op. We werken mee aan verschillende bestaande en nieuwe initiatieven en doen wat we kunnen om het onderwijs te ondersteunen. Daarom zitten we al meer dan een jaar in de werkgroep Cloud Engineering om dit vak aan de mbo-opleidingen van het TCR toe te voegen. Daar hoort ook een nieuw mbo-practoraat voor ICT-netwerkspecialisten bij. Samen met alle betrokken bedrijven kunnen we zo de doorstroming van studenten versterken. De bijdrage van Intermax daarin kent meerdere vormen: we faciliteren bijvoorbeeld het practoraat, bieden afstudeerprojecten voor leerlingen en leveren collega’s om presentaties te geven bij de opleiding. We zijn erg trots dat onze inspanningen nu erkenning krijgen in de vorm van deze mooie subsidie!”

Toekomstige Masters of the Cloud

Naast dit initiatief is Intermax ook betrokken bij de Cloud IT Academy. Voor deze duale HBO opleiding faciliteert het bedrijf initieel 2 leerwerkplekken. Ook zit Ludo in het bestuur van de stichting die deze opleiding coördineert. Hij vertelt: “We hopen dat de mbo-studenten zoveel mogelijk doorstromen naar deze hbo-opleiding, zodat we op alle niveaus een constante stroom nieuwe goedopgeleide mensen richting onze sector krijgen en behouden. Zo zijn we op alle niveaus intensief betrokken om jonge mensen het gaafste vak ter wereld bij te brengen – dat worden onze toekomstige Masters of the Cloud!”

Lees hier ook een artikel uit Computable over deze mooie samenwerking!