Oplossingen

CS-Zorgportaal

Nu de complexiteit en het belang van betrouwbare ICT-omgevingen toeneemt, is het lastig de benodigde en vaak specialistische kennis bij te houden. Het uitbesteden van het beheer van de complexe EZIS/HiX omgeving en het CS-Zorgportaal geeft u de ruimte en de middelen om te focussen op het optimaal faciliteren van het zorgproces. Intermax verzorgt het beheer van EZIS/HiX op zowel onze eigen datacenters als de on premise infrastructuur van onze klanten. Zo kunt u zonder additionele investeringen besparen op de kosten van beheer en onderhoud. Zorgportaal-as-a-Service noemen we dat!

Daarom kiest u voor Intermax:

 1. CS-Zorgportaal en SharePoint beheer
  Het CS-Zorgportaal maakt gebruik van Microsoft SharePoint. SharePoint is een relatief complexe omgeving die veel expertise vraagt voor de inrichting en beheer. Intermax beschikt over gespecialiseerde SharePoint kennis en ervaring en kan het beheer, na een optimale inrichting, geheel of gedeeltelijk overnemen.

 2. DigiD TPM
  DigiD certificering is een vereiste voor het CS-Zorgportaal. Intermax is in het bezit van de DigiD TPM (Third Party Mededeling). Hierdoor kan Intermax u helpen de DigiD implementatie sneller en met minder kosten te realiseren. Deze DigiD implementatie is onderdeel van onze service en kosteloos voor onze klanten. Alleen de eigen audit van uw zorginstelling voor het DigiD certificaat dient dan nog gedaan te worden.

 3. Certificeringen
  Naast de DigiD TPM beschikt Intermax over de ISO27001, NEN7510, ISO9001 en ISO14001 certificeringen en over de ISAE3402 type II verklaring. De ISAE3402 type II verklaring toont aan, in een rapport van een onafhankelijke derde, dat wij outsourcingsprocessen beheersen.

 4. Continue pentest: Guardian360
  De Meldplicht Datalekken vereist dat ook zorginstellingen ‘in control’ zijn en datalekken identificeren. Guardian360 kan daarbij helpen. Dit centrale security platform scant ieder uur uw omgeving op meer dan 80 verschillende netwerkpoorten en op meer dan 60.000 bedreigingen. Eventuele kwetsbaarheden worden bovendien getoetst aan verschillende normenkaders.

 5. Managed hosting HiX
  Naast de hosting van het CS-Zorgportaal is Intermax ook gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van HiX. De ChipSoft HiX omgeving is complex, ook wanneer de best practise oplossingen gevolgd worden. Het beheer en onderhoud vraagt veel expertise op het gebied van connectiviteit, security patching, beveiliging, back up en monitoring. Intermax is gespecialiseerd in het beheer, onderhoud en monitoring van HiX omgevingen en klantportalen, zowel ‘on premise’ als in een extern datacenter.