Oplossingen

VIPP-doelstellingen

Begin 2017 werd gestart met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Dit programma helpt ziekenhuizen een digitaliseringsslag te maken, met als doel de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Deelnemers van het vipp doelstellingen programma zetten zich in om patiënten binnen drie jaar versneld digitaal toegang te geven tot hun medische gegevens. Het VIPP-programma maakt gebruik van bestaande landelijke standaarden voor de uitwisseling van gegevens. Gegevens kunnen daardoor gemakkelijk met zowel de patiënt als met andere zorgverleners gedeeld worden. Zo wordt de zorg toekomstbestendig, veiliger en patiëntgerichter.

Voor ziekenhuizen die in aanmerking willen komen voor de subsidie binnen het VIPP-programma (de subsidieregeling van het Ministerie van VWS) is het van belang dat voldaan wordt aan de VIPP-resultaatsdoelstellingen. Per module waarvoor subsidie is aangevraagd, moet onafhankelijk worden vastgesteld of de doelen behaald zijn. De IT-toets moet daarbij uitgevoerd worden door een Register EDP-Auditor. Het aantal patiënten dat gebruik maakt van het zorgportaal is een belangrijke en concreet meetbare resultaatsdoelstelling, die de definitieve toekenning van de subsidie mede bepaalt.

Intermax merkt in de praktijk dat aan de technische voorwaarden veelal voldaan wordt, maar dat de VIPP doelstellingen met betrekking tot het gebruik van het zorgportaal vaak onderschat worden. Om onze klanten ook op dit gebied met raad en daad bij te staan bij een succesvolle implementatie van het zorgportaal, werken wij samen met Sterk Werk Communicatie & Content Marketing, dat ruime ervaring heeft met promotiecampagnes voor het zorgportaal.

Samen hanteren we de volgende uitgangspunten bij een promotiecampagne:

  • Patiënten en bezoekers worden optimaal geïnformeerd over het patiëntenportaal en de voordelen.
  • Patiënten worden gestimuleerd om zich te registreren.
  • Een promotiecampagne sluit aan op de huisstijl en de eventueel al aanwezige middelen van het ziekenhuis.